Polityka prywatności2018-08-30T20:36:31+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora podczas korzystania z serwisu, oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

Kto jest administratorem danych

Administratorem danych przetwarzanych do celów umowy/marketingu jest firma Uni Beauty Sp. z o. o., Branickiego, nr 18 lok.UF 2.1, 02-972 Warszawa, NIP: 9512375908, KRS: 0000492703, adres e-mail:biuro@unibeauty.pl.

Jak dbamy o Twoje dane

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane, i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Cel wykorzystania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • prowadzenie korespondencji z Klientami
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich.

Z jakich informacji korzystamy

Administrator może przetwarzać dane osobowe podane w formularzu kontaktowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; ], oraz Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera;

Czy musisz podać swoje dane

Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych (adresu email) uniemożliwi  Administratorowi udzielania odpowiedzi na Państwa pytania nadesłane tą drogą.

Jaka podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych.

Komu możemy przekazać dane

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej,

Jakie prawa ci przysługują

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia , wniesienia skargi do organu nadzorczego, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Zabezpieczenie danych

Administrator ochrania Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Dodatkowe informacje

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności w związku z zmianami obowiązujących przepisów, rozwoju funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie strona www.liquidskin.pl wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są dane, które mogą stanowić dane osobowe. Zapisane informacje są przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.liquidskin.pl. Dalsze aktywne korzystanie z tej strony (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem), bez zmian ustawień w zakresie prywatności, oznacza akceptację plików cookie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Akceptuję